Strøm

 • Lysanlegget
  • Stikk ved tak i stue betjenes med hjelp av bryter på vegg. Det er som standard montert lysarmaturer i gang/vindfang, kjøkkentak, kjøkkenbenk, boder og soverom. Det er viktig å skifte startere samtidig som det skiftes lysrør i armaturer.
 • Varmeanlegget
  • Det er som standard montert varmekabel på bad. Denne er styrt ved hjelp av termostat med lokal nattsenkingsfunksjon. Bruksanvisning for denne finns i sikringsskapet i leiligheten.
  • Det er som standard montert varmeovner med lokal nattsenkningsfunksjon. Bruksanvisning for denne finns i sikringsskapett i leiligheten.
 • Sikringsskap og måler
  • Sikringsskap er montert inne i leiligheten
 • RTV og telefonanlegg
  • Telenor leverer telefonsignal. Dette må bestilles særskilt
  • For kabelTV  og Internett leverer Canal Digital signaler og abbonement.
 • Brannvarslingsanlegg
  • Din leilighet er utstyrt med automatisk brannvarsligsanlegg.
  • Sentralen er plassert i inngangspartiet i 1. etg.
 • Stikkontakter
  • Din leilighet er utstyrt med stikkontakter med jord. Du må derfor måtte regne med å skifte en del ledninger og støpsler på løse lamper til jordet utførelse. Husk å jorde utstyr som leveres med jordingsskrue. Er du i tvil ta kontakt med en elektriker.