Varsel om generalforsamling

Varsel om generalforsamling

Ihht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om generalforsamling i Fagereng park borettslag.

Dato for møte: Tirsdag 11.06.2013.
Frist for innmelding av saker: 29.05.2013.
Innkomne saker meldes inn til styret i Fagereng park borettslag.

Kontaktinfo:
Fagereng park borettslag
v/ Styreleder Lars Erik Martinsen
Hornsundvegen 59
9013 Tromsø
Mob: 91120711
E:post: lars@lindrupmartinsen.no

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på borettslagets generalforsamling. Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret innen fristen.

Egen innkalling med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinær generalforsamling.

Med vennlig hilsen,

Styret i Fagereng park borettslag

Legg igjen en kommentar