Dugnad

Tirsdag 28. mai kl 17.30.

  • Raking
  • Felling av noen trær. Veden som blir av disse er til fri benyttelse av de som har vedfyring, ta med evt. sekker el.l. for å ta vare på den.
  • Vindusvask/forefallende vask fellesarealer
  • Rydding fellesbod
  • Skifting av lysrør i garasjen/evt lyspærer i fellesområder dersom noen er røket.
  • Vafler serveres av Torbjørg
  • Det blir leid inn kontainer, fin anledning til å få kastet ting og tang fra boder etc. Denne blir stående fra mandag til onsdag.
  • Grillfest planlegges, hold av fredag 14. juni
  • Til den trenger vi å låne et par gassgriller, vi har en gassflaske. Mer info og detaljer kommer senere.

Hilsen Styret v/Inger, tlf 92432517, Egil tlf 93292402, Svanhild 48035029

Varsel om generalforsamling

Varsel om generalforsamling

Ihht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om generalforsamling i Fagereng park borettslag.

Dato for møte: Tirsdag 11.06.2013.
Frist for innmelding av saker: 29.05.2013.
Innkomne saker meldes inn til styret i Fagereng park borettslag.

Kontaktinfo:
Fagereng park borettslag
v/ Styreleder Lars Erik Martinsen
Hornsundvegen 59
9013 Tromsø
Mob: 91120711
E:post: lars@lindrupmartinsen.no

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på borettslagets generalforsamling. Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret innen fristen.

Egen innkalling med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinær generalforsamling.

Med vennlig hilsen,

Styret i Fagereng park borettslag