Kostebil

Onsdag 11. mai 2016 kommer kostebilen for å koste garasjen og parkeringsplass, samt veien ved begge blokker.

Bilene må derfor være kjørt ut tirsdag kveld, dersom du ikke kjører på jobb med den onsdag morgen.

Ingen biler kan parkeres på parkeringsplassen, parker på plenen nedenfor sykkelskuret.

Alt som er stablet utenfor boder i fellesområdet i garasjen må fjernes før kosting.

Husk å dekke til garasjebod-døren i forkant.

Hilsen

Styret i Fagereng Park BRL

 

Dugnad

Onsdag 11. mai 2016 kl 18.00 møtes vi til dugnad, ved sykkelskuret.

Her fordeler vi jobber, slik som raking, rydding i sykkelskur, vindusvask, vasking dører og evt vegger i ganger, spyling plattinger/svalganger (beising av plattinger/svalganger avtales med de berørte i hver oppgang/inngang som en egen dugnad i etterkant).

Skifting av lysrør/lyspærer i garasje og fellesområder, og ellers om du har andre konkrete forslag.

Vi får satt ut container tirsdag-torsdag, hvor dere kan kaste smått og stort.

Velkommen til en trivelig ettermiddag i lag!

Hilsen

Styret i Fagereng Park BRL

 

Dugnad

Tirsdag 28. mai kl 17.30.

  • Raking
  • Felling av noen trær. Veden som blir av disse er til fri benyttelse av de som har vedfyring, ta med evt. sekker el.l. for å ta vare på den.
  • Vindusvask/forefallende vask fellesarealer
  • Rydding fellesbod
  • Skifting av lysrør i garasjen/evt lyspærer i fellesområder dersom noen er røket.
  • Vafler serveres av Torbjørg
  • Det blir leid inn kontainer, fin anledning til å få kastet ting og tang fra boder etc. Denne blir stående fra mandag til onsdag.
  • Grillfest planlegges, hold av fredag 14. juni
  • Til den trenger vi å låne et par gassgriller, vi har en gassflaske. Mer info og detaljer kommer senere.

Hilsen Styret v/Inger, tlf 92432517, Egil tlf 93292402, Svanhild 48035029

Varsel om generalforsamling

Varsel om generalforsamling

Ihht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om generalforsamling i Fagereng park borettslag.

Dato for møte: Tirsdag 11.06.2013.
Frist for innmelding av saker: 29.05.2013.
Innkomne saker meldes inn til styret i Fagereng park borettslag.

Kontaktinfo:
Fagereng park borettslag
v/ Styreleder Lars Erik Martinsen
Hornsundvegen 59
9013 Tromsø
Mob: 91120711
E:post: lars@lindrupmartinsen.no

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på borettslagets generalforsamling. Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret innen fristen.

Egen innkalling med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinær generalforsamling.

Med vennlig hilsen,

Styret i Fagereng park borettslag